İnsan Kaynakları Politikası

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketler Grubumuz İnsan Kaynakları Politikalarını iş tatmini ve profesyonel gelişim açısından tercih edilen işveren olma temeline oturtmuştur.

Çalışanlarının çok yüksek memnuniyet ve sadakat seviyesinin, yıllardır alınan başarılı sonuçların en önemli etkenlerinden birisi olduğu bilinci ile Bell Şirketler Topluluğu son yıllarda Tek Vizyon, Tek Takım sloganı ile İnsan Kaynakları uygulamalarını yeniden yapılandırmıştır. Bu çerçevede benzersiz üretim gücünü, çalışanlarının birikimi ve becerileri ile bir araya getirerek, oluşan pozitif sinerji ile yeni rekabet avantajları yaratmayı hedefleyen uygulamaları hızlandırmış ve İnsan Kaynakları uygulamalarını mevcut ihtiyaçlarından çok, gelecek ihtiyaçlarına göre şekillendirme yaklaşımını benimsemiştir.

Bu temel prensipler ile İnsan Kaynakları Politikalarımız özetle;

 • Ön yargısız hareket ederek, inanç, kültür ve diğer tüm farklılıklara saygı göstermek ve değer vermek,
 • Çalışma hukukuna tam uyumlu davranmak, etik ve profesyonel standartlara uygun hareket etmek,
 • Çalışan sağlığı, iş güvenliği ve çevre bilincini her zaman ilk öncelikler arasında bulundurmak,
 • Takımdaşlık ve Şeffaflık değerlerini İnsan Kaynakları yaklaşımlarının temel ilkeleri arasında görmek,
 • Çalışan performansını geliştirmek için hedef odaklı etkin yönetim sistemleri kurmak ve yenilikçilik becerisini teşvik etmek,
 • İşyeri barış ve huzurunu koruyarak, çalışan motivasyonunu, kurumsal bağlılık ve aidiyet hissini en üst düzeyde tutmak,
 • Şirketler Grubu bünyesindeki açık pozisyonlar için öncelikli olarak grup şirketi çalışanlarını değerlendirmek, dış kaynaklara yönelmenin zorunlu olduğu hallerde ise en nitelikli bireyi Topluluğa kazandırmak,
 • Şirketler Grubunun ve çalışanlarının gelişim ihtiyacı için en uygun gelişim alternatiflerini uygulamaya almak, etkin eğitim programları ile çalışanların kesintisiz gelişimini garanti altında tutmak,
 • Şirketler Grubunun mali gelişimi ve imkanları ölçüsünde çalışanlara adil, rekabetçi ve yüksek performansı teşvik eden ücretlendirme politikaları geliştirmek,
 • Kişisel bilgilerde gizlilik prensiplerine titizlikle uymaktır.

  İnsan Kaynakları Politikası Tamamı