Kurumsallık

KURUMSALLIK

MİSYON
Müşterilerimizin ticari başarılarına katkıda bulunacak özgün ambalaj çözümleri geliştirmek ve üretmek.

VİZYON
Dünya markalarının tercih ettiği ambalaj tedarikçisi olmak 
İş tatmini, motivasyon ve profesyonel gelişim açısından tercih edilen işveren olmak
Çevreye olan olumsuz etkimizi azaltmak 
Ülkenin ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmak 
Yüksek kalitedeki ürünleri mükemmel bir hizmet ve rekabet koşullarına uygun fiyatlarla sunmak
Toplumsal kalkınma için sosyal faaliyetlerde aktif olarak rol almak
Ortaklarımıza, risk profilimize uygun sürdürülebilir bir getiri sağlamak, yatırımlarına sürekli artı değer kazandırmak

STRATEJİLER
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına dikkat ederek, üstün kalite ve hizmet anlayışı ile uygun fiyata dayalı uzun dönem istikrarlı ilişkiler kurmak 
Dünyadaki gelişmeleri sürekli takip edip, müşterilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri ürünleri önceden tespit etmek ve onlara sunmak
Operasyonel mükemmeliyeti tüm iş süreçlerimizde sağlamak 
Her zaman teknolojik açıdan dünya standartlarında olmak
Verimliliği artıran ve enerji tüketimini azaltan operasyonel inovasyona yatırım yapmak 
Grubumuzun mali yapısını her zaman güçlü tutmak
Grubumuzun kurumsal yapısını yarının ihtiyaçlarına göre oluşturmak
İnsan kaynaklarımızı sürekli geliştirmek 
Çevre ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek

POLİTİKALARIMIZ
Kalite Politikası
Çevre ve İSG Politikası
Sürdürülebilirlik Politikası
Bilgi Güvenliği Politikası
İnsan Kaynakları Politikası
Enerji Politikası

DEĞERLERİMİZ

  • DÜRÜSTLÜK

Her zaman etik ve profesyonel standartlara uygun hareket ederiz.
Toplumumuz, paydaşlarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve kendimiz için en doğru olanı yaparız.
Açık, samimi ve içtenlikle iletişim kurarız. Davranışlarımızın sorumluluğunu üstlenir, yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
İmzaladığımız sözleşmelerin metnine ve ruhuna uygun davranırız.
Gizlilik prensiplerine titizlikle uyarız.

  • SAYGI

Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve içinde bulunduğumuz toplumun çıkarlarını gözetiriz.
Yasalara uyarız ve yasal haklara saygı gösteririz.
Önyargısız hareket eder; inanç, kültür ve diğer tüm farklılıklara saygı gösterir ve değer veririz.
Şirket kurallarına uygun davranır, kural ihlallerinin saygısızlık olduğunu biliriz.
Fikirlerimizi saygı çerçevesinde ifade ederiz.
Anlaşmazlıklarda çözüme odaklanır, uzlaşma sağlamak için çaba sarf ederiz.

  • ŞEFFAFLIK

Birbirimizle bilgiyi paylaşır, birlikte öğrenir, birlikte gelişiriz.
Sonuca ulaşmak için esnek ve duyarlı davranır, gerekli bilgi ve verileri iş arkadaşlarımızla rahatlıkla paylaşırız.
Paylaşımın gücüne inanır, iyi ve kötü günde birbirimize ortak oluruz.
Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde neyi yapıp, neyi yapamayacağımızı açıkça paylaşırız.

  • TAKIMDAŞLIK

Takım çalışmasına değer veririz.
Sürdürülebilir başarının ancak ekip çalışması ile mümkün olacağını biliriz.
Ortak amaçlara ulaşmak için elbirliği ile çalışır, başarılarımızı birlikte kutlarız.
İş tanımı ile kendimizi sınırlamayıp, sonuç ve başarı için elimizden gelenin en iyisini yaparız.
Diğer elemanlarla birlikte çalışma konusunda bireysel inisiyatif alırız.

  • ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK

İnsana önem ve değer veren davranışlar sergileriz.
Hiçbir zaman kibirli davranmaz, tüm ilişkilerimizde kazan-kazan yaklaşımını benimseriz.
Müşterilerimizin ön planda olmalarını ister, onların başarılarının bizim başarılarımız olduğunu biliriz.
Alçak gönüllü yaklaşımımız ile tüm paydaşlarımızın isteklerini dinler, onların başarısının bizim başarımız olduğunu biliriz.
Yaptığımız işte yarattığımız katma değerin bilinciyle hareket eder, bunu artırma isteğiyle çalışırız.

  • MÜKEMMELİYET

Ulaştığımız sonuçlar ve bu sonuçlara ulaşma tarzımızda mükemmelliğe öncelik veririz.
Yaptığın işi en iyi şekilde ve bir defada yap prensibiyle hareket ederiz, yenilikleri kusursuz bir şekilde uygulamaya alırız.
İş yapma standartlarımızın çıtasını sürekli yükselterek süreçlerimizi iyileştiririz.
Tüm işlerimizi bir plan-program dahilinde yaparız.
En uygun sonuca ulaşmak için proaktif olarak gerektiğinde inisiyatif kullanırız.
Küresel görüşe sahip olup, sektörlerimizdeki gelişmelerini yakından takip ederiz.
Hatasızlığa önem veririz. Yapılanları konuşuruz, hatalardan öğreniriz, hataları tekrarlamamaya çalışırız.

  • SORGULAYICILIK

Sorgulayıcı yaklaşımları destekler, kişisel ve kurumsal gelişimimizin en önemli dayanaklarından biri olarak değerlendiririz.
Her konuda neden-sonuç ilişkisini sürekli kendimize sorarak, bir işin daha etkin yapılması için yeni yollar, yöntemler geliştiririz.
Yeni yollar ve yöntemler geliştirilirken, süreç bazlı yaklaşım içinde değerlendirmeler yapar ve yaşanabilecek olası aksaklıkları ortadan kaldırarak ilerleriz.
Sorgulama sayesinde iş yapış şeklimizi gelişen teknolojilere göre gözden geçirir, kalıplaşmış çözümleri sorgular, yeniliklere süratle adapte oluruz.