Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sosyal ve çevresel sorumluluğun en üst seviyeye çıkması gerektiğine inanan Perfektüp Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş (Perfektüp), sürdürülebilirliğin firmalarda bir kültür haline gelmesi gerektiğini savunmaktadır.

Kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir üretim ilkelerini benimseyen Perfektüp, etkin ve efektif şekilde gerçekleştirdiği faaliyetleri, şeffaf ve dürüstlük yaklaşımı ile GRI Raporunun ilkini yayınlamış ve tüm iç ve dış paydaşlarına sunmaktadır.

Raporun kapsam ve içeriği, Global Reporting Initiative tarafından yayınlanan G4 Raporlama Rehberi temel uygulama düzeyi (Core) çerçevesinde, GRI G4 göstergeleri baz alınarak hazırlanmıştır.

Perfektüp, GRI G4 göstergelerine ilave olarak yürüttüğü ürün sürdürülebilirliği çalışmaları kapsamında yapmış olduğu ürün çevresel yaşam döngüsü analizi sonuçlarını bir çok çevresel etkiyi 2015 senesi için hesaplamış ve bu raporda ilk defa yayınlamıştır. Düzenli aralıklar ile raporlama yapmayı hedefleyerek, ürün bazında da çevresel performansının ölçülmesine ve bu sayede yönetilmesine de olanak sağlayacaktır.


Rapor hakkında tüm soru ve görüşlerinizi contact@perfektup.com adresinden yöneltebilirsiniz.
GRI-Standart versiyonu 2018 yılı rakamlarına göre 2019 senesinde yeniden hazırlanmaktadır.