Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sosyal ve çevresel sorumluluğun en üst seviyeye çıkması gerektiğine inanan Perfektüp Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş (Perfektüp), sürdürülebilirliğin firmalarda bir kültür haline gelmesi gerektiğini savunmaktadır.

Kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir üretim ilkelerini benimseyen Perfektüp, etkin ve efektif şekilde gerçekleştirdiği faaliyetleri, şeffaf ve dürüstlük yaklaşımı ile sürdürülebilirlik raporunun ikincisini yayınlamış ve tüm iç ve dış paydaşlarına sunmaktadır.

Raporun kapsam ve içeriği, Global Reporting Initiative (GRI) tarafından yayınlanan GRI Standards göstergeleri baz alınarak temel uygulama düzeyi (Core) çerçevesinde hazırlanmıştır

Perfektüp, GRI G4 göstergeleri temel alınarak yayınlanan 2015 yılı sürdürülebilirlik raporlarında bu göstergelere ilave olarak ürün sürdürülebilirliği çalışmaları yürütmüş ve bu çalışmalar kapsamında yapmış olduğu ürün çevresel yaşam döngüsü değerlendirmesi sonuçlarını bir çok çevresel etki kategorisi için hesaplamıştı. Son yayınlanan 2018 yılı raporunda ürünlerin çevresel etkileri tekrardan hesaplanmış ve 2015 yılı sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Yürütülen bu çalışmalar, düzenli aralıklar ile raporlama yapmayı hedefleyen Perfektüp’ün ürün bazında da çevresel performansının ölçülmesine ve bu sayede yönetilmesine de olanak sağlayacaktır.


Sürdürülebilirlik raporumuzun ikincisi 2018 yılı verilerine göre yeniden hazırlanmıştır.


Sürdürülebilirlik raporlarımızı indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.
  

Raporlarımız hakkında ki tüm soru ve görüşlerinizi contact@perfektup.com adresine yöneltebilirsiniz.